Kunstgieterij Marius Bruggeman 

 

De rubbermal.

Een siliconen rubbermal kan uitkomst bieden wanneer u een afgietsel wilt hebben van een reeds bestaand beeld en hiervan geen wasmodel   beschikbaar heeft, maar ook wanneer u meerdere afgietsels wilt hebben van een ontwerp.


                                                                                                                                                                                                                                                             

Inpakken met klei 


Het maken van een siliconen rubbermal gaat als volgt. Allereerst pakken we het beeld volledig in een dunne laag klei, dit is om aan te geven waar de rubber later in het proces moet komen. Hoe dikker/dunner de laag klei, hoe dikker/dunner de rubber. Vervolgens verdelen we het beeld in lossende “stukken”, beginnende met één deel van het beeld en van daaruit verder werkend. Dit lossend maken doen we met stroken klei die we tegen het beeld plaatsen en door met klei lastige hoeken en gaten op te vullen, zodat de  gipsen kap in een later stadium gemakkelijk loskomt van het beeld. Wanneer we een bepaald stuk van het beeld lossend hebben gemaakt, kunnen we beginnen met  het maken van de eerste gipsen kap.

       


Gipskappen
       

Als de eerste gipsen kap klaar is, kunnen we verder met het lossend maken van het volgende deel van het beeld en hier wederom een gipsen kap maken. Belangrijk hierbij is dat er in elke kap, in de rand, enkele gaten gedraaid dienen te worden. Hierdoor zal de volgende kap in plaats van gaatjes bobbeltjes hebben en daardoor passen de gipsen kappen later perfect in elkaar. Het aantal kappen dat uiteindelijk gemaakt dient te worden is natuurlijk  afhankelijk van het beeld. Wanneer het hele beeld ingepakt is in lossende delen  gips, moeten we nog één handeling verrichten voordat we het gips kunnen lossen   en dat is het maken van een deksel aan de onderkant van het beeld. Deze deksel  is in een later stadium belangrijk voor de positie van het beeld in de mal.  Hiervoor draaien we de mal om en zorgen ervoor dat de onderkant van het beeld  zich duidelijk kan aftekenen in de deksel.Lossen


Nu het hele beeld is ingepakt in gips, kunnen we de mal gaan   “lossen”. Dit doen we door met een beitel voorzichtig op de scheidslijn van de  verschillende delen te tikken. Wanneer het lossend maken goed gedaan is zullen  de verschillende delen nu redelijk eenvoudig loslaten. De volgende stap is dan  om het beeld en de verschillende delen te ontdoen van de laag klei die we als  eerste om het beeld gepakt hebben.


Rubber


Wanneer het beeld en de verschillende delen volledig schoon zijn, kunnen we de mal in elkaar gaan zetten. Allereerst zetten we het beeld  dan op de deksel, vervolgens plaatsen we de verschillende delen van de mal op de juiste plek en smeren we de zichtbare naden af met gips om te voorkomen dat de rubber er zomaar weer uit kan stromen. Nu is de mal klaar om volgegoten te worden, de rubber neemt nu de plaats van de klei in. Wanneer de rubber is uitgehard lossen we de mal nog éénmaal en halen het beeld dat nu ingepakt is in rubber, eruit. Het enige dat nu nog rest is het lossnijden van het beeld uit de rubber.


                                                                                                                                                             
 


E-mailen
Bellen